XVIII Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych

Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku zaprasza na XVIII Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych . Odbędzie się on 27.11.2016 o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku. Celem przeglądu jest odszukanie i przypominanie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów ludowych, starych pieśni i ginących zawodów.  W trakcie przeglądu zespoły będą prezentować min. zwyczaje adwentowe, bożonarodzeniowe, noworoczne i karnawałowe, a także zwyczaje jesienne i inne.